Orkest

Concerto Barocco

Concerto Barocco betekent, letterlijk vertaald: Het Barokconcert. Deze naam is gekozen omdat hij het best beschrijft waar het bij dit ensemble om gaat. Concerto Barocco is een ensemble dat een breed scala aan instrumentbezettingen in zich herbergt, van trio tot compleet barokorkest. De programma’s van dit ensemble omvatten werken uit de 17e en 18e eeuw, waarbij het zwaartepunt ligt bij de Italiaanse muziek.
Concerto Barocco bestaat uit professionele musici, gespecialiseerd in muziek uit de barokperiode.

Er worden instrumenten bespeeld die in de 17e of 18e eeuw zijn gebouwd, of historisch getrouwe replica’s van zulke instrumenten. Deze instrumenten zijn besnaard en gestemd zoals in die tijd gebruikelijk was. Het basisprincipe bij de uitvoeringen van dit ensemble is dat de gespeelde muziek het meest historisch verantwoord tot zijn recht komt, als de instrumentatie en uitvoeringspraktijk worden gehanteerd, die in de tijd dat de muziek is gecomponeerd, gangbaar waren.

Om de klankverwachting van de componist zo dicht mogelijk te benaderen, worden naast het gebruik van authentieke instrumenten ook historische bronnen, zoals bewaard gebleven beschrijvingen van concerten, oude afbeeldingen en uiteenzettingen over muziek en haar uitvoeringspraktijk en de bestudering van oorspronkelijke manuscripten van de composities, gebruikt.