G. F. Händel

George Frederich Händel (1685-1759)

Handel werd als George Friedrich Händel in 1685 te Halle geboren, in hetzelfde jaar en in de buurt van Johann Sebastian Bach; ze zouden elkaar overigens nooit ontmoeten.
Hij was al vroeg een begaafd organist en clavecinist, en gaf zijn rechtenstudie snel op voor een post als violist in het Hamburgse operaorkest. Daar componeerde hij zijn eerste vier opera’s. Na enkele voor zijn verdere leven beslissende leerjaren in Italië (1707-1710), waar hij enkele opera’s en oratoria schreef was Händel kort kapelmeester aan het hof van de Keurvorst te Hannover. Hij bracht enkele succesvolle bezoeken aan Londen en vestigde zich daar in 1712, overigens zonder verlof van zijn Hannoverse broodheer, hetgeen Händel – tijdelijk – in een wat merkwaardige positie bracht toen Georg van Hannover in 1714 tot Koning van Groot-Brittannië werd gekroond. In 1727 liet hij zich naturaliseren tot Brits staatsburger waarbij hij zijn naam verengelste. Handel was in Londen tientallen jaren een gevierd componist van opera’s in Italiaanse stijl op mythologische of historische thema’s (zoals Semiramide, Orlando, Radamisto, Rinaldo, Rodelinda, Serse, Tolomeo etc) die na zijn dood snel werden vergeten en waarvan sommige pas sinds de recente barok-renaissance weer te horen of zien zijn. Zijn engelstalige oratoria op bijbelse thema’s (Esther, Saul, Judas Maccabeus etc.) worden daarentegen sinds de negentiende eeuw weer regelmatig uitgevoerd, vooral door grote amateurkoren in angelsaksische landen. Daarnaast componeerde Handel in vrijwel alle andere genres waarvan zijn feestmuzieken (Water- en Fireworks Music), orgelconcerten en concerti grossi de bekendste zijn.