Steun

Verbazen
Verwonderen
Ontroeren
Verrassen

Cultuur dóet iets met je
Cultuur beweegt je

 

Cultuur daar geef je om !!!

 

Wilt u blijven genieten van onze concerten? U kunt ons financieel ondersteunen door uw bijdrage over te maken
naar NL63RABO 0132 1564 74  ten name van Paaspop Klassiek.