Veel gestelde vragen

Waar kan ik parkeren in Zieuwent?

Er is geen aangewezen parkeerplek in Zieuwent.  Achter het parochiehuis is een parkeerplek en daarnaast kunt u vrij parkeren langs de weg.
Ook zijn er parkeerplaatsen bij het Sourcy Centrum (ongeveer 5 minuten lopen) en bij het voetbalveld van RKZVC.

Is de kerk verwarmd?

Ja, het is niet nodig om extra dikke kleding mee te nemen.

Zijn er kussens aanwezig?

In het middenschip links en rechts liggen in alle banken vaste kussens. Er zijn kussens aanwezig voor de zijbeuken. Zo lang de voorraad strekt zijn deze kussens gratis verkrijgbaar.
U mag natuurlijk ook uw eigen kussen meenemen.

Zijn er programmaboekjes?

Evenals vorige jaren zijn er programmaboekjes verkrijgbaar. Het boekje is gratis. In deze programmaboekjes vindt u gegevens over de koren, orkest en solisten.

Is de kerk rolstoelvriendelijk?

Ja. Wij adviseren u dit vooraf te melden via ons e-mail adres info@paaspopklassiek.nl. Er wordt dan een plaats voor u en uw begeleider gereserveerd.

Zijn er toiletten aanwezig?

Er is een toiletwagen aanwezig op het plein voor de kerk. U kunt dit vragen aan onze vrijwilligers, herkenbaar aan de badge “Vrijwilliger Paaspop Klassiek”.

Kan ik kaarten aan de ingang kopen?

Ja. In principe zijn er kaarten aan de kerk verkrijgbaar. Indien u er zeker van wilt zijn of er nog kaarten te koop zijn adviseren wij u vooraf onze site te raadplegen. U kunt de kaarten contant of met pin afrekenen.

Kan ik plaatsen reserveren?

Via de site is het mogelijk om vooraf de plaats te bepalen. Dit kan via de de knop “tickets” in het hoofdmenu.

Wordt er drank en koffie/thee geschonken?

Vóór de uitvoering wordt door onze vrijwilligers koffie en thee geschonken. In de pauze is er koffie, thee, water, jus, witte en rode wijn.

Is er na afloop gelegenheid de solisten en koorleden te ontmoeten?

Na afloop bestaat er de mogelijkheid van gedachten te wisselen en na te praten in Het Witte Paard, gelegen naast de kerk.
De meeste solisten en koorleden zullen daar na het concert aanwezig zijn om u eventueel te woord te staan.

Worden er dit jaar weer handtekeningen ingezameld voor Amnesty International?

Kerstmis en Pasen zijn voor alle christenen belangrijke dagen vanwege de geboorte en verrijzenis van  Jezus Christus.
Hij was een voorvechter van vrijheid voor zijn land dat toentertijd gebukt ging onder de overheersing van de Romeinen.
Ook heden ten dage worden verschillende landen nog steeds tegen de wil van de bevolking overheerst door eigen, vaak militaire mogendheden of soms vreemde, die hun land bezet houden.
Dit gaat vaak gepaard met het beperken van vrijheden van bijv. de pers, het uiten van iemands mening en in sommige gevallen worden daarvoor mensen opgepakt, gevangen gezet en zelfs gemarteld.
Amnesty International komt op voor mensen die onder zo’n regime gebukt gaan en doet dit o.a. door het verzamelen van handtekeningen, die vervolgens naar de verantwoordelijken van dit beleid gestuurd worden.
Voor aanvang van de Matthäus gaan vrijwilligers van Amnesty handtekeningen verzamelen voor de slachtoffers van dergelijke regimes, opdat ze niet vergeten worden en door de aandacht die we op hen vestigen een betere behandeling of zelfs in vrijheidstelling kunnen krijgen.
Stichting Paaspop Klassiek wil hier graag aan meewerken.
Amnesty Aalten- Oost Gelre