ANBI

Stichting Paaspop Klassiek is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) *

 1. Naam: Stichting Paaspop Klassiek
 2. Fiscaal nummer: 8200.56.868
 3. Contactgegevens: Oude Maat 2a, 7136 JL Zieuwent
  Email: info@paaspopklassiek.nl
  Website: www.paaspopklassiek.nl
 4. Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Cilia Stortelder
  Secretaris: Teun Wassink
  Penningmeester: Tonnie Peters
 5. Beleidsplan:

Missie en hoofddoelstelling
Stichting Paaspop Klassiek is ontstaan uit een behoefte om naast het aanbod van popmuziek in het paasweekend een klassieke vorm aan te bieden.
Mede door een samenspel van een aantal positieve factoren is Paaspop Klassiek in 2007 opgericht.

Factoren:

 • Gebouw: Sint Werenfriduskerk te Zieuwent
 • Moment: Goede Vrijdag
 • Organisatie: samenwerking met Stichting PaasPop
 • Dirigent: is betrokken als adviseur van het bestuur
 • Gemeente: positieve instelling

Missie:

 • Stichting Paaspop Klassiek wil het culturele aanbod in de gemeente Oost Gelre en de regio verbreden
 • Stichting Paaspop Klassiek wil een kwalitatief zeer hoogstaande passie uitvoeren en dit uitbouwen tot een jaarlijkse traditie middels een professionele aanpak.
 • Stichting Paaspop Klassiek wil in contact met het plaatselijke onderwijsinstellingen proberen een koppeling te maken met hun culturele aanbod en zo de jeugd kennis te laten maken met de traditie van de Passies.
 • Stichting Paaspop Klassiek wil een cross-over bereiken tussen klassiek- en popmuziek; immers in Zieuwent is in hetzelfde weekend een 3-daags popfestival.
 • Stichting Paaspop Klassiek wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland d.m.v. een specifiek klassiek cultureel aanbod.

Visie:
Stichting Paaspop Klassiek wil in de regio een aanbod creëren van klassieke muziek die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk moet zijn. Dit kan zijn in de vorm van gratis concerten  of concerten met een lage entree.  Zeker in deze tijden van krimp vinden wij het belangrijk de regio leefbaar te houden en te verbeteren.  Door mensen te  betrekken bij de organisatie (scholen, verenigingen, kerk) willen we de schoonheid van klassieke muziek zo breed mogelijk in de regio aanbieden. (zie ook ideeën voor de toekomst)

Hoofddoelstelling:
Het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van culturele evenementen in het algemeen en het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van evenementen betrekking hebbende op klassieke muziek in het bijzonder, zulks in de breedste zin van het woord.

Jaarlijks:

 • Op Goede Vrijdag uitvoering Matthäus Passion
 • Lessen aan leerlingen van groep 8
 • Presentaties door solisten en leden orkest aan leerlingen HAVO en VWO
 • Drie boerenerfconcerten

Plannen voor de komende jaren:

 • Dorpspleinconcerten
 • Nieuwjaarsconcert
 • Muziekkoepelconcerten
 • Huistuinconcerten
 • Concerten met kinderkoor
 • Concerten bij kaarslicht

6. Beloningsbeleid: De bestuurders krijgen geen beloning voor hun activiteiten. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling: De Stichting heeft ten doel:
 Het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van culturele evenementen in het algemeen en het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van evenementen betrekking hebbende op klassieke muziek, zulks in de breedste zin van het woord (statuten artikel 2.1)

9. Verslag activiteiten Jaarrapport 2022

10. Verslag activiteiten 2019: In verband met de Coronacrisis zijn de Matthäus Passion en Messiah vervallen. In plaats van drie Boerenerfconcerten is er in 2019 maar één Boerenerfconcert geweest: De Bauerncantate van Bach uitgevoerd door Klaartje van Veldhoven op 23 augustus.

* Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
 Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Zie de site van de belastingdienst voor meer informatie www.belastingdienst.nl