ANBI

Stichting Paaspop Klassiek is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) *

 1. Naam: Stichting Paaspop Klassiek
 2. Fiscaal nummer: 8200.56.868
 3. Contactgegevens: Oude Maat 2a, 7136 JL Zieuwent
  Email: info@paaspopklassiek.nl
  Website: www.paaspopklassiek.nl
 4. Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Cilia Stortelder
  Secretaris: Alice Waalderbos
  Penningmeester: Tonnie Peters
 5. Beleidsplan:

Missie en hoofddoelstelling
Stichting Paaspop Klassiek is ontstaan uit een behoefte om naast het aanbod van popmuziek in het paasweekend een klassieke vorm aan te bieden.
Mede door een samenspel van een aantal positieve factoren is Paaspop Klassiek in 2007 opgericht.

Factoren:

 • Gebouw: Sint Werenfriduskerk te Zieuwent
 • Moment: Goede Vrijdag
 • Organisatie: samenwerking met Stichting PaasPop
 • Dirigent: is betrokken als adviseur van het bestuur
 • Gemeente: positieve instelling

Missie:

 • Stichting Paaspop Klassiek wil het culturele aanbod in de gemeente Oost Gelre en de regio verbreden
 • Stichting Paaspop Klassiek wil een kwalitatief zeer hoogstaande passie uitvoeren en dit uitbouwen tot een jaarlijkse traditie middels een professionele aanpak.
 • Stichting Paaspop Klassiek wil in contact met het plaatselijke onderwijsinstellingen proberen een koppeling te maken met hun culturele aanbod en zo de jeugd kennis te laten maken met de traditie van de Passies.
 • Stichting Paaspop Klassiek wil een cross-over bereiken tussen klassiek- en popmuziek; immers in Zieuwent is in hetzelfde weekend een 3-daags popfestival.
 • Stichting Paaspop Klassiek wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland d.m.v. een specifiek klassiek cultureel aanbod.

Visie:
Stichting Paaspop Klassiek wil in de regio een aanbod creëren van klassieke muziek die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk moet zijn. Dit kan zijn in de vorm van gratis concerten  of concerten met een lage entree.  Zeker in deze tijden van krimp vinden wij het belangrijk de regio leefbaar te houden en te verbeteren.  Door mensen te  betrekken bij de organisatie (scholen, verenigingen, kerk) willen we de schoonheid van klassieke muziek zo breed mogelijk in de regio aanbieden. (zie ook ideeën voor de toekomst)

Hoofddoelstelling:
Het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van culturele evenementen in het algemeen en het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van evenementen betrekking hebbende op klassieke muziek in het bijzonder, zulks in de breedste zin van het woord.

Jaarlijks:

 • Op Goede Vrijdag uitvoering Matthäus Passion
 • Een kerstconcert tijdens de kerstperiode
 • Lessen aan leerlingen van groep 8
 • Presentaties door solisten en leden orkest aan leerlingen HAVO en VWO
 • Drie boerenerfconcerten

Plannen voor de komende jaren:

 • Dorpspleinconcerten
 • Muziekkoepelconcerten
 • Huistuinconcerten
 • Concerten met kinderkoor
 • Concerten bij kaarslicht

6. Beloningsbeleid: De bestuurders krijgen geen beloning voor hun activiteiten. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling: De Stichting heeft ten doel:
Het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van culturele evenementen in het algemeen en het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van evenementen betrekking hebbende op klasieke muziek, zulks in de breedste zin van het woord (statuten artikel 2.1)

9. Verslag activiteiten Jaarrapport 2018

* Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
 Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Privé

Jaarlijks bedrag van de periodieke gift – Inkomen belast tegen 52% € 1.000,00
Aftrekbaar is 125% is (verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250) € 1.250,00
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen  52% € 650,00
De gift kost u per saldo jaarlijks  35% € 350,00
Jaarlijks bedrag van de periodieke gift – Inkomen belast tegen 42% € 1.000,00
Aftrekbaar is 125% is (verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250) € 1.250,00
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen 42% € 525,00
De gift kost u per saldo jaarlijks 48% € 475,00
Jaarlijkse bedrag van de eenmalige gift – Inkomen belast tegen 52% € 1.000,00
Aftrekbaar is 125% is (verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250) € 1.250,00
Verzamelinkomen is EUR 60.000
Aftrekdrempel is € 60 of 1% van verzamelinkomen € 600,00
Aftrekplafond is 10% van verzamelinkomen plus extra aftrek van 25% € 6.250,00
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen (52*650) 52% € 338,00
De gift kost u per saldo jaarlijks 66% € 662,00

 

Zakelijk
Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Het daadwerkelijke fiscale voordeel voor een bedrijf is afhankelijk van de fiscale situatie van het bedrijf.