Vrienden van Paaspop klassiek

Stichting Paaspop Klassiek is opgericht in 2008 met als doel: de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent, alsmede de organisatie van klassieke concerten voor een breed publiek ten behoeve van de ontwikkeling en leefbaarheid van het platteland.

Ten grondslag aan dit initiatief liggen de volgende ideeën:

  • Het culturele aanbod in de gemeente Oost Gelre en regio Achterhoek te verbreden
  • Een kwalitatief hoogstaande passie uitvoeren en dit uitbouwen tot een jaarlijkse traditie middels een professionele aanpak
  • In contact met regionale onderwijsinstellingen een koppeling maken met de culturele educatie en zo de jeugd kennis laten maken met de traditie van de Passies.
  • Een cross-over bereiken tussen klassiek- en popmuziek, door middel van samenwerking met Stichting PaasPop; immers in Zieuwent is in hetzelfde weekend een 3-daags popfestival
  • Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland (in het bijzonder de gemeente Oost Gelre) d.m.v. een specifiek klassiek cultureel aanbod
  • De juiste dag (Goede Vrijdag), de juiste plek (De Sint Werenfriduskerk met de geweldige akoestiek), de professionele cast maken dit concert in deze regio uniek.

Om de reeds gehouden Passies, gebaseerd op bovenstaande ideeën, uit te kunnen bouwen tot een jaarlijkse traditie in Oost Gelre is financiële steun van wezenlijk belang.

Ter ondersteuning van ons initiatief zoeken wij “Vrienden van” met betrokkenheid en draagvlak bij de ontwikkeling van de Achterhoek en hopen bij u een gewillig oor te vinden.
Aangezien we een ANBI status hebben geeft dit een duidelijk fiscaal voordeel via de Geefwet. (Wilt u optimaal gebruikmaken van uw schenking, dan adviseert de Geefwet een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken) Particulieren mogen dit bedrag met 1,25 en bedrijven met 1,5 vermenigvuldigen. (zie rekenvoorbeeld) document rekenvoorbeeld
Steun ons en daarmee ook de regio Achterhoek. Een mooi stukje Nederland waar u en wij graag willen wonen en werken, maar vooral ook een regio die actief is op allerlei gebied, waarvan wij een stukje cultuur voor onze rekening nemen.

Voor informatie info@paaspopklassiek.nl